Arbowet verplicht gereedschapskeuring!
 

certElk electrisch gereedschap dient gekeurd te worden volgense de NEN3140 norm. Wij kunnen deze keuring voor u verrichten. Desgewenst worden onze inspecties en keuringen op uw bedrijf uitgevoerd.Indien mogelijk, op de door u gewenste tijd, eventueel buiten de reguliere werktijden ('s avonds en op zaterdag).Door deze periodieke inspecties worden ongevalrisico's sterk gereduceerd.

Onze inspecties hebben echter nog een meerwaarde. Wanneer u wenst, inventariseren en nummeren we uw gereedschapsassortiment en leggen dit vast. Na de keuring ontvangt u, schriftelijk of digitaal,de inspectiecertificaten van uw gereedschappen en PBM's