Duurzaamheid

Duurzaam of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De termen ‘duurzaam’ en ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ hoort u vrijwel dagelijks. Ook de Engelse uitdrukking ‘MVO People, Planet, Profit’ is populair. Al deze begrippen dienen een zelfde doel. Namelijk; ondernemen met uitgebalanceerde aandacht voor milieu en sociaal ethische aspecten.

Energie besparen

Westenbrink Electro beschikt over veel kennis en aandacht op het gebied van duurzaamheid, MVO en Eco-advies. Dit uit zich bijvoorbeeld in het meedenken over energiebesparing. Een voorbeeld van snel besparen is installatie van verlichting die automatisch uit/aan gaat in werkruimtes. Bij aanleg van nieuwe bekabeling houden we rekening met de dikte van de elektriciteitskabels. Ook hier is veel te winnen. Kiezen voor een iets dikkere kabel is snel terug verdiend. We tonen het u graag aan in een rekenvoorbeeld horend bij uw situatie.


Vrijblijvend advies? Bel 0547 27 31 20 of mail en u hebt direct antwoord op uw vragen.