NEN 1010 en NEN 3140 gecertificeerd

Als gekwalificeerd en gecertificeerd elektrotechnisch installatiebedrijf is Westenbrink Electro een deskundige en betrouwbare partner. Onze goed opgeleide vakmensen werken volgens de NEN 1010 en NEN 3140 normering. Deze norm schrijft inspecties van technische installaties voor, die uitgevoerd worden door speciaal daarvoor opgeleide medewerkers. U kunt erop vertrouwen dat zij op een verantwoorde manier bepalen of installaties en arbeidsmiddelen veilig ingezet zijn.

De resultaten van onze inspectiewerkzaamheden leggen we vast in een rapport. Aan dit rapport stelt NEN specifieke eisen die ook juridische consequenties kunnen hebben. Meer informatie hierover vindt u op de website van NEN, het Nederlands Normalisatie Instituut.

Overzicht van certificering installatiebedrijf Westenbrink Electro:

• NEN 1010 – certificaat
• NEN 3140 – certificaat
• NEN-EN-50110 – certificaat
• VCA

• Certificaat voor Noodverlichting
• Noodverlichtingsdeskundige

• Datanetwerk – certificering
• Inbraak - certificering

                                                                         keuringssticker